PRAVIDLA

Pravidla služby inkodomu.cz.

Provozovatel internetového portálu

MePro Trading, s.r.o.
Žabovřeská 1462
156 00  Praha 5

IČ: 25940449
DIČ: CZ25940449

Tel.: 605 296 140, 257 922 333
mepro@mepro.cz

Provozní doba: PO – PÁ 8:00 – 12:00h, 12:30 – 16.30h

Informace o zásilkovém výdeji inkoDomu

I. Společnost Lékárna Veletržní s.r.o, IČ: 27103986 nabízí v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zásilkový výdej zdravotnických prostředků, a to inkontinenčních pomůcek pro lehkou, střední a těžkou inkontinenci.

II. Seznam nabízených zdravotnických prostředků s cenami (preskripční karta iD) je k dispozici ke stažení zde.

III. Doručení objednaných zdravotnických prostředků je zcela zdarma a zásilku odesíláme nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí poukazu.

IV. Informační služba týkající se zejména správného a bezpečného používání zdravotnického prostředku je zajištěna a poskytována osobou oprávněnou k výdeji tohoto prostředku: Mgr. Břichnáč Bohuslav, CSc. v pracovních dnech v době od 8:00 do 10:00 na telefonním čísle 605 296 134 nebo na e-mailu mepro@mepro.cz.

V. V případě, že budete vracet reklamovaný zdravotnický prostředek, můžete jej vrátit zdarma. Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 257 922 333 v pracovní dny od 8:00 do 15:00 nebo e-mailem na mepro@mepro.cz.

VI. Zásilkový výdej je zajišťován organizačně a technicky společností MePro Trading, s.r.o., IČ: 25940449, Žabovřeská 1462, 156 00 Praha 5 – Zbraslav.

Pravidla služby inkoDomu

(a) Zákazník může objednat předepsané inkontinenční pomůcky přes kontaktní centrum prostřednictvím zákaznické linky 257 922 333 nebo e-mailem mepro@mepro.cz nebo přes formulář na stránkách www.inkontinence.cz či www.inkodomu.cz

(b) Zákazník může uplatnit poukaz na I., II., i III. stupeň inkontinence.

(c) Objednáním zdravotních pomůcek přes kontaktní centrum je objednávka zpracována.

(d) Objednané zdravotní pomůcky jsou zákazníkovi odeslány až po doručení poukazu na adresu: MePro Trading, s.r.o., Žabovřeská 1462, 156 00 Praha 5 – Zbraslav.

(e) Spolu s objednaným zbožím dostane zákazník další předplacenou odpovědní obálku pro příští objednávku na jím určenou adresu.

(h) V případě, že se jedná o zdravotnický prostředek, který není ve 100 % hrazen zdravotní pojišťovnou, bude při převzetí objednaného zboží požadováno uhrazení doplatku, který je stanoven úhradovým limitem v závislosti na stupeň inkontinence formou dobírky. Vyčíslení doplatku – faktura bude přiložena v zásilce.

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ochranu a soukromí vašich osobních údajů bere naše společnost MePro Trading, s.r.o. za velmi vážnou a důležitou. Tento předpis o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem naše společnost MePro Trading s.r.o. jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a za jakým účelem. Přístup na naše webové stránky vám bude umožněn na základě vaší IP adresy. Přístupy do formulářů na webových stránkách jsou zaheslovány za účelem ochrany před kybernetickými útoky. V případě takového útoku budou tyto IP adresy analyzovány. Kromě IP adres shromažďujeme osobní data (např. jména, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy) v souvislosti s provozem stránek pouze tehdy, pokud nám tato data dobrovolně poskytnete (např. během registrace, v rámci dotazů na kontaktní údaje, v dotaznících atd.), a tehdy, když jsme oprávněni takováto data v rámci souhlasu, který jste nám udělili, či na základě zákonných ustanovení.

Pokud si prostřednictvím našich webových stránek objednáváte nějaký výrobek, společnost MePro Trading s.r.o., shromažďuje a zpracovává o vaší osobě následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ a množství výrobku, kupní cenu, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky.

Společnost MePro Trading s.r.o., se zavazuje, že takováto data používá pouze za účelem, za kterým jste nám tato data poskytli – jako jsou odpovědi na dotazy, zpracování vašich objednávek výrobku, vzorků a realizace smluvního vztahu, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele. Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely. Data jsou sdílena pouze v rámci dodržování platných zákonů a nařízení.

Společnost MePro Trading s.r.o., může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, například poskytovatele služeb IT podpory nebo poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům a následně je zpracovávat. Požadujeme po těchto externích poskytovatelích, jež pro nás tyto služby provádí, aby zavedli bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.

Společnost MePro Trading s.r.o., bude reagovat na všechny oprávněné žádosti o poskytnutí informací a tam, kde to bude nutné, bude upravovat, opravovat a odstraňovat vaše osobní data v souvislosti s prohlášením o ochraně osobních dat. Pokud si přejete takovouto změnu nebo výmaz učinit či pokud máte dotazy či připomínky týkající se tohoto prohlášení a sdělit nám své návrhy a podněty ke zlepšení kontaktujte prosím společnost MePro Trading s.r.o, Žabovřeská 1462,156 00 Praha 5, Tel: 257 922 333 nebo mepro@mepro.cz

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek inkoDomů a GDPR.

Váš „MePro Trading, s.r.o.“